2017-11-16

O szkole

 


 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 


 

JĘZYKOWO-PRZYRODNICZY

 • I rozszerzenie: język angielski,
 • II rozszerzenie do wyboru: biologia lub matematyka,
 • III rozszerzenie do wyboru przez kandydata jednego spośród przedmiotów: chemia, fizyka, informatyka.
 • Wiodący język nowożytny – język angielski
 • Drugi język do wyboru – język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język hiszpański.


SPOŁECZNY

 • I rozszerzenie geografia,
 • II rozszerzenie język polski lub historia,
 • III rozszerzenie do wyboru przez kandydata jednego spośród przedmiotów:  język angielski, wiedza o społeczeństwie, filozofia.
 • Wiodący język nowożytny do wyboru – język angielski lub język niemiecki
 • Drugi język do wyboru – język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język hiszpański.


MATEMATYCZNO – FIZYCZNY

 • I rozszerzenie: matematyka,
 • II rozszerzenie: fizyka,
 • III rozszerzenie do wyboru: chemia, geografia, informatyka, język angielski, język niemiecki.


BIOLOGICZNO – CHEMICZNY

 • I rozszerzenie: biologia,
 • II rozszerzenie: chemia,
 • III rozszerzenie do wyboru: geografia, informatyka, fizyka, język angielski, język niemiecki, matematyka.


HUMANISTYCZNY

 • I rozszerzenie: język polski,
 • II rozszerzenie: historia,
 • III rozszerzenie do wyboru: wiedza o społeczeństwie, filozofia.


OGÓLNY

 • I rozszerzenie: język angielski,
 • II rozszerzenie: geografia,
 • III rozszerzenie do wyboru: fizyka, informatyka, chemia, matematyka.


ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY

 

rozszerzony język polski,

 

oraz do wyboru dwie możliwości:

 

a. profil dwujęzyczny historyczny:

 • rozszerzona historia nauczana częściowo w języku angielskim,
 • rozszerzony WOS lub filozofia.

b. profil dwujęzyczny biologiczny:

 • rozszerzona biologia nauczana w języku angielskim,
 • rozszerzona chemia lub geografia.