2017-11-16

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli szkoły. Program wychowawczy jest opiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, a jego zadania są częścią programową Statutu.

Załączniki

  Program wychowawczo...aktyczny .pdf 880,31 KB (pdf) szczegóły pobierz