2017-11-16

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2017/2018

Przewodniczący:
Przemysław Giemza

Wiceprzewodnicząca:
Agnieszka Sadzka

Skarbnik:
Jarosław Golniewicz  

Komisja Rewizyjna:
Sylwia Olejniczak   
Maciej Kaźmierczak
Paulina Pelc